Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. de heer B.J.R. van Tongeren
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
niss.rotterdam@gmail.com
 Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri