Stichting Verborgen Stad - Tijdreizen

01-12-2020

Dordtse Bagger van Stichting Verborgen Stad wil de unieke band tussen Dordrecht en het water – en daarmee van heel Holland – laten zien en beleven met behulp van nieuwste digitale technologie

Door de havens van Dordrecht in drie tijdlagen te reconstrueren, en hierin te vertellen over de levensverhalen, reisverslagen of herkomstlanden van hen die hier eeuw na eeuw aanmeerden, wordt de relatie tot het water, en dus de verbondenheid met de wereld, duidelijk. Zo wil Dordtse Bagger de gebruikers bewust maken van de grote cultuurhistorische waarde van zowel materieel als immaterieel erfgoed van het historische havengebied. In Dordtse Bagger wordt een koppeling gemaakt tussen beeld en informatie.

Verhalen middels digitale beleving
Dordtse Bagger van Stichting Verborgen Stad wil de unieke band tussen Dordrecht en het water – en daarmee van heel Holland – laten zien en beleven met behulp van nieuwste digitale technologie. Door de havens van Dordrecht in drie tijdlagen te reconstrueren, en hierin te vertellen over de levensverhalen, reisverslagen of herkomstlanden van hen die hier eeuw na eeuw aanmeerden, wordt de relatie tot het water, en dus de verbondenheid met de wereld, duidelijk. Zo wil Dordtse Bagger de gebruikers bewust maken van de grote cultuurhistorische waarde van zowel materieel als immaterieel erfgoed van het historische havengebied. In Dordtse Bagger wordt een koppeling gemaakt tussen beeld en informatie.
 

Meer informatie >>

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam