Subsidie aanvraag

Aanwijzingen voor het doen van een aanvraag

Algemeen
Het bestuur van het ondersteuningsfonds NISS ziet graag aanvragen tegemoet welke op enigerlei wijze een maritiem karakter hebben. Dat kan variëren van een studie of onderzoek over een innovatief maritiem onderwerp, een bijdrage voor het behoud van een maritiem erfgoed, het publiceren van een belangwekkende maritieme innovatieve en/of -historische studie. Educatieve projecten hebben onze bijzondere belangstelling. In dit verband passen ook bijdragen aan belangrijke museale (tentoonstellings) initiatieven.

Aanbeveling
Het verdient aanbeveling contact te zoeken met het secretariaat alvorens een aanvraag in te dienen.(secretariaat@niss.nu)

Voorwaarden
Indien U een aanvraag wilt doen moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • Omschrijf het project/de aanvraag/de uitgave etc..
  • Geef aan bij wie U Uw aanvraag  eveneens in dient (mocht dat zo zijn).
  • Stuur een begroting mee waaruit het dekkingstekort blijkt.
  • Het project mag (in principe) nog niet gestart zijn.
  • Geef aan wie de contactpersoon is.

Toekenning
Indien U een bijdrage van het NISS zult ontvangen, geldt het volgende:

  • U dient een "Aanvaardingsverklaring" te ondertekenen.
  • Het NISS stelt het op prijs genoemd te worden als subsidiënt.
  • In voorkomende gevallen stelt het bestuur het op prijs een presentie exemplaar van de publicatie te ontvangen.
  • Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.

NB
Indien een aanvraag uitstijgt in 'belang' dan wel in 'financiële middelen' (boven de mogelijkheden van het NISS) kan in overleg de aanvraag ook bij het secretariaat van de Samenwerkende Maritieme Fondsen worden ingediend.

AANVRAAGFORMULIER
Om in aanmerking te komen voor een subsidie vult u het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Eventuele bijlagen kunt u als PDF uploaden. Als u aanvraag een publicatie betreft dient u ook het aanvraagformulier voor uitgevers in te vullen en mee te sturen.

Indien u als particulier, bedrijf, stichting, museum, universiteit of studentenvereniging actief bent in de maritieme wereld en na lezing van het bovenstaande meent een beroep te kunnen doen op een (beperkte) financiële ondersteuning van het NISS, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van het NISS voor dat het project start.

Het NISS verstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie en zal nooit het gehele bedrag van de kosten vergoeden. Derhalve dienen ook anderen (of de indiener zelf) aan het project bij te dragen.

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning dient een onderbouwde aanvraag inclusief offerte of begroting ( in PDF) te worden ingediend bij het secretariaat voordat het project start.

Aangezien het bestuur slechts enkele malen per jaar vergadert dienen aanvragen tijdig te worden ingediend. Aan de hand van de inhoud van de aanvragen, de doelstellingen van de indieners hun financiële middelen en de budgettaire ruimte van het NISS wordt een keuze gemaakt.

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Schippergracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss.nu