Historie

NISS
De Stichting Ondersteuningsfonds NISS is voortgekomen uit het voormalig Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw "N.I.S.S.", welke altijd nauwe banden onderhield met het nog steeds bestaande Maritiem Museum te Rotterdam. Het N.I.S.S. is op 30 mei 1916 opgericht op initiatief van enkele vooraanstaande Rotterdammers, zoals de heren Goudriaan, Hudig en Ruys. Als lange termijn denkers zagen zij het belang in van een vooraanstaande positie van de maritieme bedrijfstak en haar landelijke bekendheid in technische voorsprong, lang voordat de woorden "public relations" en "innovatie" waren uitgevonden.

Bij de start in 1916  heette het NISS nog het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum. Gedurende een groot aantal jaren fungeerde dit Museum als vraagbaak voor de Maritieme Industrie en werd ook veel aan exposities gedaan ten behoeve van het grote publiek. Aan het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw is het Technisch Maritiem Museum uiteindelijk getransformeerd tot het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw. Men had, samen met het Maritiem Museum "Prins Hendrik" (het huidige Maritiem Museum Rotterdam) een eigen gebouw op het land van Hoboken. Dit gebouw heeft moeten wijken voor de aanleg van de metrolijn naar Schiedam.

2016: Het 100 jarig bestaan
In 2016 vierde het NISS haar 100 jarig bestaan. Er werd een symposium georganiseerd ‘Blauwdruk 2050’, waarbij scenario’s over de maritieme wereld in 2050  werden gepresenteerd. Blauwdruk 2050 + Blueprint, Engelse versie
De museale collectie van het N.I.S.S. is ondergebracht bij het Maritiem Museum Rotterdam

De resterende financiële middelen worden nog steeds benut om veel instellingen op maritiem gebied, zowel in de museale wereld, de onderwijswereld als het bedrijfsleven te steunen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een "uniek" maritiem voorwerp, maar ook door het mogelijk maken van promotie-onderzoek aan de TU Delft, het in standhouden van de Leerstoel Maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden en het ondersteunen van buitenlandse studiereizen door maritieme studenten.

Het N.I.S.S. is in 2006 ook één van de initiatiefnemers geweest van het eerste Maritime Awards Gala. Dat was een dermate groot succes dat het evenement nu op jaarlijkse basis plaatsvindt.
 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS
Amsterdam