Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van NISS wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport. Een verkorte versie hiervan kunt u hier downloaden.

Het jaarrapport 2015, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2016, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2017, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2018, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2019, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2020, kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2021, kunt u hier downloaden

2020 ANBI standaardformulier publicatieplicht

 

2021 ANBI standaardformulier publicatieplicht

 

 

 

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting indien u de activiteiten van de stichting wilt steunen met een gift. ANBI - RSIN 98 93 337

Het NISS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132316

 

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Schippergracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss.nu