Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van NISS wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport. Een verkorte versie hiervan kunt u hier downloaden.

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting indien u de activiteiten van de stichting wilt steunen met een gift. ANBI - RSIN 98 93 337

Het NISS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132316

 

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
secretariaat@niss.nu