Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van NISS wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport. Een verkorte versie hiervan kunt u hier downloaden.

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018 

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

2020 ANBI standaardformulier publicatieplicht

 

 

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting indien u de activiteiten van de stichting wilt steunen met een gift. ANBI - RSIN 98 93 337

Het NISS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132316

 

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
secretariaat@niss.nu