Bestuur

De heer R.P.M. van Slobbe, voorzitter
De heer G. Noordam, secretaris
De heer A. Peterse, bestuurslid
De heer J.J. Hopman, bestuurslid
De heer J. Schlette, penningmeester
De heer J. Gelling, bestuurslid
De heer F. R. Loomeijer

Mevrouw A. Schneemann, ambtelijk secretaris

De bestuursleden ontvangen vacatiegeld noch vergoeding van gemaakte reis- en onkosten.

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
secretariaat@niss.nu