disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Copyright
De inhoud van deze sites is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, gelieve de bron te vermelden.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via secretariaat@vaderlandschfonds.nl

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. de heer B.J.R. van Tongeren
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
niss.rotterdam@gmail.com
 Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri