Profielwerkstukkenwedstrijd winnaars 2020
Hier de winnaar van de eerste prijs van deze wedstrijd voor eindexamenkandidaten met interesse voor de maritieme sector.
meer
 
NISS viert 100 jaar met visie op toekomst: Blauwdruk 2050
Met Blauwdruk 2050 kijkt de maritieme sector naar de toekomst voorbij de horizon.
meer
 
OFF SHORE EXPERIENCE in Maritiem Museum Rotterdam
Ga in de 'Offshore Experience' (8+) mee op een uitdagende zoektocht naar energie op zee!

fotografie Takenbystorm en Rutger-Prins
meer
 
TU Delft team Solarboat
Duurzame ontwikkeling binnen de maritieme wereld met focus op zeewaardigheid, manoeuvreerbaarheid en stabiliteit.
meer
 
Profielwerkstukken-wedstrijd 2018-2019
In het schooljaar 2018/2019 wordt voor de derde keer een profielwerkstukkenwedstrijd georganiseerd.
Havo / vwo scholieren die een profielwerkstuk maken over een maritiem onderwerp kunnen hier aan deelnemen en maken kans op een mooie geldprijs.
meer
 

Stichting NISS heeft de afgelopen jaren onder andere een financiële bijdrage geleverd aan de volgende projecten:


Subsidies 2019

    Kromhout Museum

    TU Delft Solarboat team

    Stichting WASUB

    W. Froude stichting   

    L.A. de Klerk

    Museum Vlaardingen

    Het Scheepvaartmuseum Fellows 

    KNRM

    Reddingsbrigade Nederland

    Zeeuws Museum

 

Subsidies 2018

    Stichting Cultuur en recreatie Zuid Holland- Hulpvloot Watersnoodramp

    TU Delft Waterbike team

    TU Delft Solarboat team

    Amsterdam Museum

    Rotterdam Centre of Maritme  History

    Stichting Zuiderzeemuseum

    Nederland Maritiem Land

Subsidies 2015 en 2016
    Maritiem Museum Rotterdam
    TU Delft
    Radio Holland
    William Froude
    Werf Film
    Stoomzeesleepboot FURIE
    De heer N. Guns (auteur)
    Maritieme Ramp 1666
    WASUB
    Kuunderpunter
    Team Zeilers 2017
    Stichting P3M
    Stichting Zeillogger Balder

Subsidies 2014
    Bijdrage Stichting Maritieme Prijzen
    Bijdrage t.b.v. jubileum St. Ned. Kaap Hoorn-vaarders in ‘15/’16 w.o. publicatie van een jubileumboek Atlas van Kaap Hoorn
    Bijdrage t.b.v. de ontwikkeling van een draagvleugelboot door het Solar Boat Team TU Delft
    Bijdrage voor de realisatie van een kinderboek over de walvissenjacht

Subsidies 2013
    Bijdrage Stichting Maritieme Prijzen
    Bijdrage aan studiereis S.G. “William Froude”
    Bijdrage sponsoring aan studente voor deelname Tall Ship’s Races 2013
    Bijdrage vrijwilligersproject REDS
    Bijdrage Bibliotheek Universiteit Leiden: collectie Kartografie
    Bijdrage Marine museum: educatieproject Werfgeheimen
    Bijdrage biografie boek R. ten Kate van de Holland Amerika Lijn
    Bijdrage Het Scheepvaartmuseum voor restauratie en digitalisering van de Atlassen
    Bijdrage realisatie boekproject Willem Vos

Subsidies 2012
    Bijdrage St. Maritieme Prijzen
    Bijdrage Rijksuniversiteit Groningen
    Bijdrage voor depot St. Museum Tromp’s Huys
    Bijdrage voor aankoop schilderij door het Vlaardings Visserij Museum
    Lening aan HCI t.b.v. de ontwikkeling van opvouwbare containers
    Bijdrage ter zake realisatie boek “De laatste traan” van prof. J. Bruijn
    Bijdrage NTR 13-delige TV-serie “de Gouden Eeuw”
    Bijdrage Stichting Maritiem Museum Rotterdam t.b.v. restauratie Burgerhout schilderijen
    Gift aan de Activiteitencommissie 2011-2012 van de Historische Studievereniging Leiden
    Bijdrage uitgave boek met “optekeningen” van de schepen van de Rotterdamsche Lloyd
    Sailtraining Association
    Toewijzing aanvraag Marine Museum met betrekking tot restauratie Piet Hein
    Bijdrage project Expeditie Wadden, zoektocht en opgraving fregat Oranjewoudt 

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Postbus 615
3000 AP  Rotterdam
secretariaat@niss.nu