SUBSIDIE

Binnen SMF legt het NISS het accent op innovatieve, techniek gerelateerde projecten. Die komen dikwijls voort uit het onderwijsveld, van BO tot TU en van studentenvereniging tot maritieme ROC. Musea worden gesteund bij projecten die in dit kader werkelijk een verschil maken. Maritieme historie behoort tot het terrein van het NISS, daar waar deze relevant is tot hedendaagse ontwikkelingen. Aan restauraties van varend erfgoed wordt niet bijgedragen.

Voorbeelden van projecten die medegefinancierd zijn door het NISS zijn onder andere: 
•   Offshore Experience Maritiem Museum Rotterdam
•   Stichting Leerstoel Maritieme Geschiedenis Universiteit Leiden
•   Maritime & Mainport profielwerkstukkenwedstrijd
•   Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon (20126/100 jaar NISS)
•   Dordste Bagger, Stichting Verborgen tijdreizen
•   TU Delft Team Solarboot
•   Rotterdam Centre of Modern maritime History

 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam