Welkom op de website van HET NISS

Het NISS, Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw, verleent op verzoek financiële ondersteuning aanprojecten met een maritiem karakter.

Indien u als particulier, bedrijf, stichting, museum, universiteit of studentenvereniging actief bent in de maritieme wereld en na lezing van het bovenstaande meent een beroep te kunnen doen op een (beperkte) financiële ondersteuning van het NISS, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van het NISS voor dat het project start.

Het NISS verstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie en zal nooit het gehele bedrag van de kosten vergoeden. Derhalve dienen ook anderen (of de indiener zelf) aan het project bij te dragen.

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning dient een onderbouwde aanvraag te worden ingediend bij het secretariaat voordat het project start. Aangezien het bestuur slechts enkele malen per jaar vergadert dienen aanvragen tijdig te worden ingediend. Aan de hand van de inhoud van de aanvragen, de doelstellingen van de indieners hun financiële middelen en de budgettaire ruimte van het NISS wordt een keuze gemaakt.


TU Delft team Solarboat

 

Stichting Verborgen Stad - Tijdreizen

 

Profielwerkstukkenwedstrijd winnaars 2020

Stichting Ondersteuningsfonds NISS
t.a.v. mevrouw drs A. Schneemann
Schippergracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss.nu