De Stichting Ondersteuningsfonds NISS (Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw) is een van de zeven fondsen die gezamenlijk maritieme projecten stimuleren onder de naam Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). Het NISS richt zich daarbij specifiek op maritiem onderzoek, vernieuwende techniek en daaraan gerelateerde tentoonstellingen, onderwijs en maritieme historie. 

Kaatje
 
HISTORIE

Het NISS komt voort uit het voormalig Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw dat tot 1978 in Rotterdam bestond als maritiem-technisch museum. De voorbereidingen voor een modern museum, dat midden jaren dertig ook de luchtvaart tot zijn aandachtsgebied maakte, startten in 1916. Een aantal vooraanstaande Rotterdamse reders en cargadoors, zoals Bernard Ruys (Rotterdamsche Lloyd), Willem Anton Engelbrecht (Wambersie & Zn), Willem Hudig (Hudig & Veder) en Anton Kröller (Wm. H. Müller & Co), zagen het belang om de actuele maritieme industrie te promoten in het onderwijs en bij het algemene publiek. Lang voordat innovatie een kernbegrip werd in de scheepvaart en scheepsbouw, opende het museum in 1919 haar deuren. 

Eind jaren zeventig moest het gebouw waarin het NISS samen met het Maritiem Museum 'Prins Hendrik', het huidige Maritiem Museum Rotterdam, was gehuisvest, wijken voor de aanleg van de metrolijn naar Schiedam. Zowel het gebouw als de collectie werden verkocht aan de gemeente Rotterdam. De scheepsmodellen en schilderijen maken sindsdien deel uit van het Maritiem Museum Rotterdam en de opbrengst van gebouw en collectie werd het stamkapitaal van het Ondersteuningsfonds NISS. 

 
Stichting Verborgen Stad - Tijdreizen

Dordtse Bagger van Stichting Verborgen Stad wil de unieke band tussen Dordrecht en het water – en daarmee van heel Holland – laten zien en beleven met behulp van nieuwste digitale technologie

Verhalen middels digitale beleving
Door de havens van Dordrecht in drie tijdlagen te reconstrueren, en hierin te vertellen over de levensverhalen, reisverslagen of herkomstlanden van hen die hier eeuw na eeuw aanmeerden, wordt de relatie tot het water, en dus de verbondenheid met de wereld, duidelijk. Zo wil Dordtse Bagger de gebruikers bewust maken van de grote cultuurhistorische waarde van zowel materieel als immaterieel erfgoed van het historische havengebied. In Dordtse Bagger wordt een koppeling gemaakt tussen beeld en informatie.

Meer informatie >> 

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam