2012

 • Bijdrage St. Maritieme Prijzen
 • Bijdrage Rijksuniversiteit Groningen
 • Bijdrage voor depot St. Museum Tromp’s Huys
 • Bijdrage voor aankoop schilderij door het Vlaardings Visserij Museum
 • Lening aan HCI t.b.v. de ontwikkeling van opvouwbare containers
 • Bijdrage ter zake realisatie boek “De laatste traan” van prof. J. Bruijn
 • Bijdrage NTR 13-delige TV-serie “de Gouden Eeuw”
 • Bijdrage Stichting Maritiem Museum Rotterdam t.b.v. restauratie Burgerhout schilderijen
 • Gift aan de Activiteitencommissie 2011-2012 van de Historische Studievereniging Leiden
 • Bijdrage uitgave boek met “optekeningen” van de schepen van de Rotterdamsche Lloyd
 • Sailtraining Association
 • Toewijzing aanvraag Marine Museum met betrekking tot restauratie Piet Hein
 • Bijdrage project Expeditie Wadden, zoektocht en opgraving fregat Oranjewoudt

 2013

 • Bijdrage Stichting Maritieme Prijzen
 • Bijdrage aan studiereis S.G. “William Froude”
 • Bijdrage sponsoring aan studente voor deelname Tall Ship’s Races 2013
 • Bijdrage vrijwilligersproject REDS
 • Bijdrage Bibliotheek Universiteit Leiden: collectie Kartografie
 • Bijdrage Marine museum: educatieproject Werfgeheimen
 • Bijdrage biografie boek R. ten Kate van de Holland Amerika Lijn
 • Bijdrage Het Scheepvaartmuseum voor restauratie en digitalisering van de Atlassen 
 • Bijdrage realisatie boekproject Willem Vos

 2014

 • Bijdrage Stichting Maritieme Prijzen
 • Bijdrage t.b.v. jubileum St. Ned. Kaap Hoorn-vaarders in ‘15/’16 w.o. publicatie van een jubileumboek Atlas van Kaap Hoorn
 • Bijdrage t.b.v. de ontwikkeling van een draagvleugelboot door het Solar Boat Team TU Delft
 • Bijdrage voor de realisatie van een kinderboek over de walvissenjacht 
In 2015 en 2016 heeft de Stichting NISS onder meer financiële bijdragen verleend aan: 

 • Maritiem Museum Rotterdam
 • TU Delft
 • Radio Holland
 • William Froude
 • Werf Film
 • Stoomzeesleepboot FURIE
 • de heer N. Guns (auteur)
 • Maritieme Ramp 1666
 • WASUB
 • Kuunderpunter
 • Team Zeilers 2017
 • Stichting P3M
 • Stichting Zeillogger Balder

 Foto impressie Educatief Project "Professor Plons" in het Maritiem Museum te Rotterdam.

 Foto impressie Maritiem Centrum Ameland Abraham Fock.