NISS

De Stichting Ondersteuningsfonds NISS is voortgekomen uit het voormalig Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw "N.I.S.S.", welke altijd nauwe banden onderhield met het nog steeds bestaande Maritiem Museum te Rotterdam. Het N.I.S.S. is op 30 mei 1916 opgericht op initiatief van enkele vooraanstaande Rotterdammers, zoals de heren Goudriaan, Hudig en Ruys. Als lange termijn denkers zagen zij het belang in van een vooraanstaande positie van de maritieme bedrijfstak en haar landelijke bekendheid in technische voorsprong, lang voordat de woorden "public relations" en "innovatie" waren uitgevonden.

Bij de start heette het NISS nog het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum.

Gedurende een groot aantal jaren fungeerde dit Museum als vraagbaak voor de Maritieme Industrie en werd ook veel aan exposities gedaan ten behoeve van het grote publiek. Aan het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw is het Technisch Maritiem Museum uiteindelijk getransformeerd tot het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw. Men had, samen met het Maritiem Museum "Prins Hendrik" (het huidige Maritiem Museum Rotterdam) een eigen gebouw op het land van Hoboken. Dit gebouw heeft moeten wijken voor de aanleg van de metrolijn naar Schiedam.

De museale collectie van het N.I.S.S. is ondergebracht bij het Maritiem Museum Rotterdam.

De resterende financiële middelen worden nog steeds benut om veel instellingen op maritiem gebied, zowel in de museale wereld, de onderwijswereld als het bedrijfsleven te steunen.

Bijvoorbeeld bij de restauratie van historische schepen, de aanschaf van een "uniek" maritiem voorwerp, maar ook door het mogelijk maken van promotie-onderzoek aan de TU Delft, het in standhouden van de leerstoel Maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden en het ondersteunen van buitenlandse studiereizen door maritieme studenten.

Het N.I.S.S. is in 2006 ook één van de initiatiefnemers geweest om het eerste Maritime Awards Gala te doen plaatsvinden. Dat was een dermate groot succes dat het evenement nu op jaarlijkse basis plaatsvindt.

Samenwerking met Maritieme fondsen                                                                                               

Het NISS werkt bij diverse projecten samen met andere Maritieme Fondsen. Deze Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) zijn:                       

Het secretariaat van de Samenwerkende Maritieme Fondsen kunt u bereiken via:                
Secretariaat Samenwerkende Maritieme Fondsen,                                                                           
T.a.v. mevrouw A. Schneemann,                                                                                                                         
Schippersgracht 9,                                                                                                                                                           
1011 TS Amsterdam 
 
Email: annette@schneehaas.nl

Website: www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl


 Foto impressie Havenmuseum Rotterdam