Bestuur van de Stichting

  • De heer B.J.R. van Tongeren, voorzitter
  • De heer L.P. Willing, bestuurslid
  • Mevrouw J.E. Korteweg, bestuurslid
  • De heer D.M. de Muijnck, bestuurslid
  • De heer A. Peterse, bestuurslid
  • De heer J.J. Hopman, bestuurslid
  • De heer J. Schlette, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. Wel is er een regeling voor een vergoeding van gemaakte reis- en onkosten.

Contact adres                                                                                                         
Stichting Ondersteuningsfonds NISS                                                                                           
t.a.v. de heer B.J.R van Tongeren                                                                          
Postbus 615                                                                                                                                                        
3000 AP Rotterdam

niss.rotterdam@gmail.com

Anbi nummer: RSIN 98 93 337

Jaarverslagen