Aanwijzingen voor het doen van een aanvraag

Algemeen                                                                                                                                                                  

Het bestuur van het ondersteuningsfonds NISS ziet graag aanvragen tegemoet welke op enigerlei wijze een maritiem karakter hebben. Dat kan variëren van een studie of onderzoek over een innovatief maritiem onderwerp, een bijdrage voor het behoud van een maritiem erfgoed, het publiceren van een belangwekkende maritieme innovatieve en/of -historische studie.

Educatieve projecten hebben onze bijzondere belangstelling. In dit verband passen ook bijdragen aan belangrijke museale (tentoonstellings) initiatieven.

Aanbeveling                                                                                                                                                             

Het verdient aanbeveling contact te zoeken met het secretariaat alvorens een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden                                                                                                                                                       

Indien U een aanvraag wilt doen moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • Omschrijf het project/de aanvraag/de uitgave etc..
 • Geef aan bij wie U Uw aanvraag  eveneens in dient (mocht dat zo zijn).
 • Stuur een begroting mee waaruit het dekkingstekort blijkt.
 • Het project mag (in principe) nog niet gestart zijn.
 • Geef aan wie de contactpersoon is.

Toekenning                                                                                                                                                        

Indien U een bijdrage van het NISS zult ontvangen, geldt het volgende:

 • U dient een "Aanvaardingsverklaring" te ondertekenen.
 • Het NISS stelt het op prijs genoemd te worden als subsidiënt.
 • In voorkomende gevallen stelt het bestuur het op prijs een presentie. exemplaar van de publicatie te ontvangen.

NB                                                                                                                                                                                

Indien een aanvraag uitstijgt in 'belang' dan wel in 'financiële middelen' (boven de mogelijkheden van het NISS) kan in overleg de aanvraag ook bij het secretariaat van de Samenwerkende Maritieme Fondsen worden ingediend. 

 Ondertekening tusen de Samenwerkende Maritieme Fondsen en de RUL te Leiden.

Komende 10 jaar zullen de fondsen voor 50% de kosten dragen van de Hoogleraar Zeegeschiedenis.

Op de foto van links naar rechts:

 • Professor dr. F.S. Gaastra
 • Professor dr. H. te Velde
 • Rector magnificus professor mr.dr. P.F. v.d. Heijden