NISS bestaat 100 jaar lees HIER meer over het jubileumprogramma.

Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw

Het NISS verleent op verzoek financiële ondersteuning aan projecten met een maritiem karakter.

Klik hier voor voorbeelden van projecten waaraan het NISS heeft bijgedragen.

Indien u als particulier, bedrijf, stichting, museum, universiteit of studentenvereniging actief bent in de maritieme wereld en na lezing van het bovenstaande meent een beroep te kunnen doen op een (beperkte) financiële ondersteuning van het NISS, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van het NISS voor dat het project start. 

Het NISS verstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie en zal nooit het gehele bedrag van de kosten vergoeden. Derhalve dienen ook anderen (of de indiener zelf) aan het project bij te dragen.

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning dient een onderbouwde aanvraag te worden ingediend bij het secretariaat voordat het project start.

Aangezien het bestuur slechts enkele malen per jaar vergadert dienen aanvragen tijdig te worden ingediend. Aan de hand van de inhoud van de aanvragen, de doelstellingen van de indieners hun financiële middelen en de budgettaire ruimte van het NISS wordt een keuze gemaakt. 

NISS staat voluit voor:

Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw

De stichting is gevestigd te Rotterdam.

Contact adres:
Stichting Ondersteuningsfonds NISS,                                 
t.a.v. de heer B.J.R van Tongeren               
Postbus 615                                 
3000 AP Rotterdam
 niss.rotterdam@gmail.com

ANBI                                                        

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapbelasting indien u de activiteiten van de stichting wilt steunen met een gift.

www.belastingdienst.nl

Informatie ook bij het secretariaat van de stichting.

ANBI nummer: RSIN 98 93 337